Zużyty sprzęt - Recykling

Nie wyrzucaj zużytych urządzeń razem z innymi odpadami – postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. 

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości np. kupując telewizor możemy nieodpłatnie     oddać stary. Pamiętaj, że w sieci sklepów Saturn Planet możesz zostawić zużyty sprzęt bez konieczności zakupu nowego!

W przypadku zakupu produktów gabarytowych w sklepach Saturn z dostawą do domu istnieje możliwość odbioru i transportu zużytego urządzenia. Szczegółowe informacje dostępne w sklepach.

W przypadku zakupu drogą internetową zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany, można nieodpłatnie oddać w miejscu dostawy. ZGŁOŚ ODBIÓR: www.saturn.decydujesz.pl.


  • Odnieś do punktu zbierania. 

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,     a także na stronie www.electro-system.pl


  • Zostaw w punkcie serwisowym

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu.


Zobacz jak przebiega przetwarzanie sprzętu w specjalistycznych zakładach:


Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?

- Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne – do 5000 zł !
- Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
- Zużyty sprzęt może zawierać substancje (t.j. ołów, kadm, chrom, brom rtęć, freon) , które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!
Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:

Rodzaj zużytego sprzętu Rodzaj substancji niebezpiecznych zawartych w sprzęcie Zagrożenie dla ludzi i środowiska
Monitory, telewizory Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze
Lodówki Freony Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej
Świetlówki Rtęć i luminofory Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej.
Komputery Związki bromu Powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego


Symbol zgodności z dyrektywą unijną WEEE (Waste of electrical and electronic equipment) oznacza, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

Pamiętaj! Każdy z nas właściwym postępowaniem ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. BĄDŹ EKOLOGICZNY!


Chcesz więcej informacji?


Odwiedź stronę www.electro-system.pl lub www.remondis-electro.pl.


powrót

pixel