System operacyjny

System operacyjny jest podstawowym oprogramowaniem zarządzającym systemem komputerowym. System operacyjny steruje wszystkimi urządzeniami sprzętowymi komputera i jest podstawą do instalowania programów użytkownika. Systemy operacyjne różnią się pod względem struktury, zakresu funkcji i przeznaczenia. Istnieją systemy operacyjne do komputerów PC i Mac, telefonów komórkowych i smartfonów oraz tabletów.

powrót

pixel