Reklamacje


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Zgłoszenie reklamacji:

1. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić:

- bezpośrednio w autoryzowanym zakładzie serwisowym danego producenta

lub

- za pośrednictwem Sprzedającego (marketu) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu

Adresy autoryzowanych zakładów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu, ewentualnie na stronach internetowych producentów. Można je również otrzymać w każdym naszym markecie.

2. Reklamację z tytułu rękojmi: 

Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem.Produkt należy oddać do Sprzedającego (marketu) osobiście lub wysyłając na adres podany na dowodzie zakupu. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

Warunki zgłoszenia reklamacji:


W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:

- dowód zakupu produktu;
- ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
- szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków na dole tej strony;
- reklamowany produkt (nie jest to konieczne w przypadku towarów o dużych gabarytach, np. pralka, lodówka).

Przebieg procesu reklamacji w markecie:

- rejestracja reklamacji w Punkcie Obsługi Klienta w markecie; status reklamacji możesz sprawdzić online >

- wydanie potwierdzenia zgłoszenia reklamacji w formie wydruku (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie);

- przekazanie przez market produktów o niewielkich rozmiarach do właściwego autoryzowanego zakładu serwisowego wraz z podanym opisem usterki w celu wykonania naprawy lub ekspertyzy technicznej;

- w przypadku produktów o dużych rozmiarach (np. duże telewizory, lodówki itp.) wymagane jest jedynie okazanie dowodu zakupu towaru oraz karty gwarancyjnej (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana wraz z produktem); po dokonaniu rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego pracownik marketu przekazuje zgłoszenie do autoryzowanego zakładu serwisowego w celu umówienia terminu wizyty serwisanta u zgłaszającego; wykonanie naprawy lub ekspertyzy zostaje odnotowane odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej lub zostaje wystawiony protokół wizyty serwisowej.Zakupiony produkt powinien posiadać:

- dowód zakupu
- instrukcję obsługi w języku polskim
- kartę gwarancyjną (jeżeli produkt jest wyposażony w taką kartę).

Prosimy o zachowanie ww. dokumentów na wypadek reklamacji.

W Punkcie Obsługi Klienta w markecie istnieje możliwość sprawdzenia podstawowych funkcji wielu produktów.

Przy odbiorze zakupionego produktu w markecie lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, rys itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika firmy dostawczej należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.

3. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.


Wypełnij poniższy formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy.

FORMULARZE:

powrót

pixel