Program DGCS BIZNESMEN Małe Biuro Rachunkowe

Program DGCS BIZNESMEN Małe Biuro Rachunkowe

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć

Program DGCS BIZNESMEN Małe Biuro Rachunkowe

  • Program DGCS BIZNESMEN Małe Biuro Rachunkowe
- + Dopasuj

Program DGCS BIZNESMEN Małe Biuro Rachunkowe

dodaj do schowka znajdź podobny
Podziel się:
Małe Biuro Rachunkowe to pakiet programów ułatwiających prowadzenie biura rachunkowego. w jego skład wchodzą następujące aplikacje: Księga Przychodów i Rozchodów, Kadry, Płace i ZUS do 10 pracowników, Fakturowanie, Przelewy Kasa. Pierwszym elementem zestawu jest program Księga Przychodów i Rozchodów, który posiada miedzy innymi funkcje: rejestracji zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów, wydruku tabulogramu (na kilka sposobów) i zestawień, ewidencji zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi, ewidencji zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego, sporządzania wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia, sporządzania deklaracji: PIT-5, PIT-5L, VAT-7 VAT-7K oraz VAT UE, obliczania i drukowania rocznego oraz miesięcznego odpisu amortyzacji metodą liniową lub degresywną. Drugim elementem pakietu jest program Kadry, Płace i ZUS do 10 pracowników, program komputerowy przeznaczony do kompleksowej obsługi działu kadr, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, w firmach o dowolnym rodzaju działalności, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy, obsługuje również Zakłady Pracy Chronionej oraz współpracuje z programem Płatnik. Wybrane funkcje programu: Kadry: - prowadzi ewidencję kadrową dla 10 pracowników (możliwość zwiększenia), - gromadzi informacje o pracownikach: szkoła, bank, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy, - zatrudnianie pracowników: umowa o pracę, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy, - zeszyt szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia - wydruk umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, arkusza osobowego, kartoteki pracownika. Płace: - oblicza płace według różnych systemów wynagradzania, - możliwość definiowania każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) oraz tworzenia własnych wzorów listy płac lub skorzystanie ze standardów, - możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS , wpływu na składnik nieobecności, - możliwość definiowania działań matematycznych na składnikach, obliczania składników na podstawie innych składników, definiowania ograniczeń, terminów ważności, - rozliczanie właścicieli firm z ZUS, - umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych, - oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe, - udzielanie pożyczek, - oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników), - wypłata zaliczek, - wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy zlecenia i o dzieło, - możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów zleceń i o dzieło, - raporty standardowe lub definiowalne (wydruki), - elastyczne ustalanie wysokości progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS, - drukuje deklaracje: PIT-4, PIT-11/8b, PIT-40 (możliwość edycji danych na podglądzie wydruku), - wydruk zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, PIT-2, zestawienia składek zdrowotnych, - raporty na potrzeby GUS OBECNOŚCI, - odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych - większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe, - dokładne określanie czasu pracy, - definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup, - wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, planu urlopów, karty urlopowej, - możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach, - definiowanie typów dni. ZUS: - elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS (50% Ubezpieczony - 50% Płatnik) (ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON), - możliwość przypisania pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy oraz typu identyfikatora, - generuje wszystkie deklaracje ZUS np. RCA, DRA, RSA itp. oraz raporty do NFZ, - wymiana danych z programem Płatnik. Trzecim elementem pakietu jest aplikacja Fakturowanie, program komputerowy do generowania dokumentów sprzedaży za towary i usługi, przelewów bankowych i dokumentów kasowych. Produkt przeznaczony jest dla firm usługowo-handlowych, które nie prowadzą gospodarki magazynowej. Wybrane funkcje programu: Fakturowanie: - wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi tj. faktury VAT, faktury VAT fiskalne, faktury eksportowe, faktury VAT-marża, faktury pro forma, faktury zaliczkowe, paragony, dokumenty korygujące, noty korygujące, - obsługuje wiele firm, - obsługuje dostawy wewnątrz-wspólnotowe oraz transakcje trójstronne, - nalicza podatek VAT od netto lub brutto, - edycja wszystkich wystawionych dokumentów, - udziela rabatów, - kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami, - wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe, - współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet i innymi zgodnymi z ich protokołem, - zawiera rozbudowany słownik kontrahentów i towarów-usług, - wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów - usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży, - wydruk oferty handlowej - cennika, - możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów), - bezpieczeństwo - archiwizacja danych, użytkownicy - hasła, Przelewy - Kasa - drukuje: Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, Przekazy Pocztowe Imienne, Przekazy Pocztowe na konto, Przelewy na konto ZUS, US, - sporządza dokumenty kasowe tj. KP, KW, Raporty Kasowe, - dokonuje bilansu kasy, - obsługuje do 100 niezależnych kas i 10 kont bankowych. Ostatnim elementem pakietu jest aplikacja Przelewy Kasa, program komputerowy służący do drukowania formularzy przelewów oraz dokumentów kasowych. Podstawowe zastosowania programu to: drukowanie Bankowych Dowodów Wpłat, Przelewów Bankowych (wydruk pełny czterech lub dwóch odcinków na jednej stronie formatu A-4 lub wydruk wstawiany we wzory formularzy Firmy Michalczyk i Prokop s.c.), Przekazów Pocztowych Imiennych, Przekazów Pocztowych na konto, Przelewów na konto ZUS i US; druk kolorowy lub czarno-biały; możliwość drukowania na drukarkach laserowych, atramentowych, igłowych; przegląd i korekta tworzonych dokumentów; wpłaty cykliczne do terminowych rozliczeń na przykład z Urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; wydruk tak zwanej zbiorówki do przelewów; kontrola stanu konta firmy; zawiera słowniki kontrahentów i ich rachunków; sporządzanie dokumentów kasowych: KP, KW, Raporty Kasowe; dokonywanie bilansu kasy; obsługa do stu niezależnych kas; chronologiczne sortowanie zapisów dokonywanych w kasie; możliwość obsługiwania wielu firm.
Charakterystyka

Producent

Dgcs Biznesmen

Producent

dGCS Biznesmen Sp. z o.o.

Wydawca

Techland

Wydawca PL

Techland

Wersja językowa

Polska

Techniczne

Producent

Dgcs Biznesmen

W zestawie

Fakturowanie , Kadry; Płace i ZUS do 10 pracowników , Księga Przychodów i Rozchodów , Przelewy Kasa

Wymagania sprzętowe

Producent

Dgcs Biznesmen

Procesor

Intel Pentium

System operacyjny

Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows 98 , Microsoft Windows 98 SE , Microsoft Windows ME , Microsoft Windows Vista , Microsoft Windows XP

Inne

Karta graficzna SVGA 800x600

Urządzenia peryferyjne

Dostęp do Internetu , Drukarka , Karta graficzna , Klawiatura , Mysz , Napęd CD

Funkcje

Producent

Dgcs Biznesmen

Podstawowe zastosowania

Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych

Dodatkowe zastosowania

Prowadzenie księgowości , Wydruki

Wykorzystanie Internetu

Program aktualizowany jest z pomocą Internetu

Licencja

Producent

Dgcs Biznesmen

Rodzaj licencji

Licencja na 10 użytkowników , Pudełko

Typ licencji

Komercyjna

Ferie zimowe to dobry pretekst do wyjazdu. Niezależnie od tego, czy wysyłamy dziecko na zorganizowane zimowisko lub obóz narciarski, czy wybieramy się na rodzinny wyjazd oraz czy bliżej naszego serca jest snowboard czy narty i kije, to technologia podczas wyjazdu zawsze się przyda.

Urządzenia firmy Apple uchodzą wśród wielu osób za bardzo drogie. Ale czy pod tym względem różnią się o modeli dostępnych u innych producentów? Niekoniecznie. Flagowe modele innych marek osiągają porównywalne ceny rynkowe, więc elitarność produktów Apple powoli staje się mitem.

Koszt dostawy:

Zmień kod pocztowy

Sprawdź dostępność produktu w Twojej okolicy

Loader...
pixel