Gwarancja Plus - Program ubezpieczeniowo-serwisowy

 

Dodatkowe zabezpieczenie i pełna ochrona dla nowych technologii aż do 5 lat!

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Nabycie Gwarancji Plus jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie zakupu urządzenia
 • Gwarancja Plus wystawiona jest na urządzenie – obowiązuje również w przypadku zmiany właściciela
 • Warunkiem realizacji usług jest okazanie dowodu zakupu i podanie numeru umowy serwisowej / umowy ubezpieczenia.
  Możliwość zakupu na raty razem z produktem

Produkty ubezpieczeniowe nie stanowią gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 

* Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Komfort, Ochrona, Komfort & Ochrona i Professional to warianty ubezpieczenia La Parisienne Assurances S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona i Professional dostępnych u doradcy w sklepach Saturn.

** Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Mini Max to wariant ubezpieczenia Colonnade Insurance S.A.. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mini Max dostępnych u doradcy w sklepach Saturn.

 

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ PAKIETY PROGRAMU GWARANCJA PLUS

Gwarancja Plus AGD i TV Komfort Ochrona Komfort & Ochrona Firma
Okres obowiązywania 5 lat w zależności od pakietu w zależności od pakietu w zależności od pakietu 5 lat
Naprawa

Karta podarunkowa w przypadku braku możliwości naprawy

Ubezpieczenie od awarii

 

Ubezpieczenie od uszkodzenia mechanicznego  

Ubezpieczenie od kradziezy z włamaniem, rozboju    

Ubezpieczenie od przepięcia  

Zakres międzynarodowy

Urządzenie zastępcze na czas naprawy na TV, drukarki i duże AGD TV i duże AGD      
Serwis "door to door"

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych

Ubezpieczenie dla firm  

 

GWARANCJA PLUS
RTV I AGD

5 lat serwisu = 5 lat bezpieczeństwa


 • Bezpłatny serwis przez 5 lat
 • Sprzęt zastępczy
 • Telefoniczne składanie zleceń serwisowych
 • Fachowa i szybka pomoc
 • Gwarantowany czas napraw:
  - TV – 2 dni robocze
  - AGD – 5 dni robocze

O więcej szczegółów pytaj Sprzedawcę.

Zakres ochrony serwisowej i wyłączeń odpowiedzialności określają Ogólne Warunki Umowy Serwisowej (kliknij przycisk poniżej)
Ogólne Warunki Umowy Serwisowej ›

Komunikat skierowany do Klientów, którzy zawarli umowę serwisową „5letnia GWARANCJA PLUS” w okresie do dnia 31.12.2017r włącznie

Program obsługi serwisowej „5letnia GWARANCJA PLUS” ma być przekazany do realizacji autoryzowanym punktom przedsiębiorstwa obsługi serwisowej Quadra-Net Sp. z o.o.Klientom Saturn Planet zapewniana jest nieprzerwana obsługa serwisowa najwyższej jakości oraz przyspieszenie obiegu serwisowanego sprzętu. Spółki prowadzące sklepy Saturn Planet planują zawrzeć w tym celu z Quadra-Net Sp. z o.o. umowę o przejęciu przez Quadra-Net Sp. z o.o. zobowiązań Saturn Planet, wynikających z umowy serwisowej „5letnia GWARANCJA PLUS” zawartej przez Klientów do dnia 31.12.2017 włącznie.Wybraliśmy drogę zakomunikowania naszym Klientom planów zawarcia powyższej umowy o przejęciu, za pośrednictwem naszej strony www. Zdajemy sobie sprawę z otaczającego Państwa natłoku informacji. Nie chcieliśmy być nadawcą kolejnego pisma czy maila, domagającego się Państwa uwagi.Ze względu na internetową komunikację planowanego przejęcia przez Quadra-Net Sp. z o.o. realizacji na rzecz Klientów zobowiązań z umowy serwisowej ”5letnia GWARANCJA PLUS” (zawartej w okresie do dnia 31.12.2017 włącznie), prosimy tych z Państwa, którzy chcą zgłosić uwagi w związku z planowanym przejęciem przez Quadra-Net Sp. z o.o. naszych zobowiązań, o kontakt mailowy pod adresem mailowym: GPlus-Operator@media-saturn.com


ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00
telefon: 799 366 666
umowaserwisowa@saturnpolska.com

 

GWARANCJA PLUS
KOMFORT


 • 3 lub 4 lata ochrony
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek awarii
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu obowiązuje na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • Błyskawiczna naprawa do 14 dni (od momentu, w którym urządzenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela trafi do serwisu)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy
 • DOSTĘPNE TYLKO W SKLEPACH

O więcej szczegółów pytaj Sprzedawcę.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela określają Ogólne Warunki Ubmowy Serwisowej (kliknij przycisk poniżej)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00
telefon: 799 366 666
ubezpieczenia@saturnpolska.com

Komfort to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 

GWARANCJA PLUS
OCHRONA


 • 3 lub 4 lata ochrony
 • Dla telefonów i tabletów: 1 rok lub 2 lata ochrony
 • Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia telefonu wskutek Kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu obowiązuje na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • Błyskawiczna naprawa do 14 dni (od momentu, w którym urządzenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela trafi do serwisu)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy

O więcej szczegółów pytaj Sprzedawcę.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela określają Ogólne Warunki Ubmowy Serwisowej (kliknij przycisk poniżej)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00
telefon: 799 366 666
ubezpieczenia@saturnpolska.com

Ochrona to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 

GWARANCJA PLUS
KOMFORT & OCHRONA


 • 3 lub 4 lata ochrony
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek Nieszczęśliwego wypadku, Przepięcia i Kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Wydłużony okres ochrony sprzętu w razie awarii
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu obowiązuje na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • Błyskawiczna naprawa do 14 dni (od momentu, w którym urządzenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela trafi do serwisu)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy

O więcej szczegółów pytaj Sprzedawcę.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela określają Ogólne Warunki Ubmowy Serwisowej (kliknij przycisk poniżej)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00
telefon: 799 366 666
ubezpieczenia@saturnpolska.com

Komfort i Ochrona to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 

GWARANCJA PLUS
Firma

5 letni pakiet ubezpieczeniowy dla urządzeń w Twojej firmie


 • 5 letni pakiet ubezpieczeniowy dla urządzeń w Twojej firmie
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek Nieszczęśliwego wypadku, Przepięcia i Kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Wydłużony okres ochrony sprzętu w razie awarii
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu lub przyjazd serwisanta do Twojej firmy
 • Bezpłatne naprawy/likwidacja szkód
 • Szybki termin naprawy do 14 dni
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu napraw

O więcej szczegółów pytaj Sprzedawcę.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kliknij przycisk poniżej)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00
telefon: 799 366 666
ubezpieczenia@saturnpolska.com

FIRMA to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia FIRMA. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

powrót

pixel