Bluetooth

Bluetooth jest technologią radiową umożliwiającą transfer danych na krótką odległość. Zastępuje kłopotliwe połączenie kablowe między dwoma lub większą liczbą urządzeń i umożliwia różne usługi w postaci tak zwanych profili, w zależności od danego zastosowania i rodzaju urządzenia. Tak samo jak sieć WLAN, standard Bluetooth wysyła dane w paśmie 2,4 GHz, zużywając przy tym bardzo mało energii. Zastosowanie metody przeskoku częstotliwości sprawia, że połączenia Bluetooth są bardzo odporne na zakłócenia.

powrót

pixel