Akumulator

Akumulator jest ogniwem elektrochemicznym zasilającym urządzenia przenośnie. Akumulatory można ładować za pomocą ładowarki. Istnieją różne rodzaje akumulatorów. W nowszych akumulatorach nie występuje tak zwany efekt pamięci, co sprawia, że są wydajniejsze. Są one używane głównie w urządzeniach o dużym poborze mocy. Po pewnym czasie akumulatory rozładowują się samoczynnie. Gdy nie można ich już więcej naładować, istnieje obowiązek ich składowania, ponieważ są zaliczane do odpadów niebezpiecznych.

powrót

pixel